BejelentésFeldebrői Templom
Látogasson el az Árpád korabeli feldebrői altemplomba!

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Egész Európában nincs ehhez hasonló  templom. Hazánk egyik legjelentősebb műemléke, de sajnos kevesen ismerik. A templom két okból is rendkívül érdekes. Az egyik, hogy Európában csak itt Feldebrőn található meg az ortodox és a katolikus templomok építészetének ilyen módon történő keveredése. Az ásatások bebizonyították, hogy sírtemplomnak készült és eredeti rendeltetését a 18. századi átépítéséig megőrizte. Mindezt az altemplom kis helyiségének közepét elfoglaló sír igazolta. A templom alaprajzát tekintve a keleti (bizánci) kereszténység centrális templomaira emlékeztet, de a keletiekben nincs altemplom. Nyugat-Európában viszont - ahol a halottkultusz a 11. századtól erőteljesen kibontakozott, s ezért az altemplomépítés igen gyakori volt - szinte nincsenek centrális templomok. A honfoglalást követő évszázadban - amikor a magyarság szempontjából még nem dőlt el végérvényesen, hogy a nyugati, avagy a keleti kereszténység lesz a meghatározó - fontos kortörténeti elem a feldebrői altemplom. Történelmünk átmeneti időszakának a kettősségét jól jelzi a templom, mely alaprajzában a keleti kultúrát idézi, ám a nyugati kultúra elemeit is ötvözi magában, hiszen az altemplom a nyugati halotti kultuszok egyértelmű jele. Így még ma sem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy a Mátra déli részén megtelepülő Aba nemzetség mely tagjának szolgált temetkezési helyéül. A másik érdekessége az altemplom, ahol páratlan látvány fogadja a belépőt. A kb. húsz méter hosszú hajót szokatlan tagolású, zömök, erőteljes oszlopkötegek osztják ketté. Ezek tartják az épségben megmaradt kőboltozatot. Hazánk egyik legkorábbi freskóit őrzik ezek a zömök falak, ehhez hasonló festmények előzményeit Észak-Itália bizánci hatásokat őrző, 10-11. századi templomaiban találni. Sajnos a freskók állapota rohamosan romlik, pár évtizede még jóval több része volt jól felismerhető. A templom XI. században épült, de a XII-XIII. században átalakították. A barokk, bár középkori részleteket is őrző plébániatemplom alatt az ország feltehetőleg egyik legrégibb altemploma van a XI. századból, korabeli falfestményekkel: Krisztus a négy evangélistával, Káin és Ábel, Szent Pál s más szentek képeivel. A templom barokk oltárképét a neves egri festő, Kracker János Lukács festette. A templom melletti plébánia XVIII. századi barokk épület. Híres búcsújáróhely. A Tarna-patak mellett fekvő község Heves megyéhez és az Egri főegyházmegyéhez tartozik. A feldebrői templom minden bizonnyal Aba Sámuel király nemzetségi templomának épült. Amíg a plébániatemplom az István király által is tisztelt Szent Márton nevére van szentelve, a Mária-tisztelet a temetői Nagyboldogasszony-kápolnához kötődik, nyilván Mária boldog halálának emlékére. A kápolnához, amely 1738-ban épült, remeteség tartozott. A feldebrői kegyhelyet már Esterházy Károly egri püspök 1766-1769. évi kánoni látogatásakor is igen réginek nevezi. Lehetséges, hogy a kegykép egy középkori kegykép utóda.A múlt század eleji vizsgálat során az esperesi kerület plébániái közül csak innen jelezték az önostorozás, a flagellálás szokását. Az önostorozók Nagyboldogasszony vigíliáján a temetői kápolnától gyertyás körmenetben vonultak a plébániatemplomhoz. A templomajtó előtt öt Miatyánkot és öt Üdvözlégyet, valamint egy Hiszekegyet imádkoztak el, s visszatértek a temetőbe.A település búcsús ünnepe Nagyboldogasszonykor (augusztus 15- én) van. A plébániatemplom és a falu közös ünnepét novemberben, Szent Márton-napkor tartják.Képgaléria

Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!